Zakres współpracy

Zakres współpracy

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Zagóra świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych – szczególnie dla sektora MSP oraz dla Klientów indywidualnych, instytucjonalnych i organizacji pożytku publicznego.

Chętnie nawiązuję trwałe, długoterminowe formy współpracy, co przekłada się na zwiększoną skuteczność działań. Szybka i adekwatna reakcja Kancelarii często jest możliwa dzięki dobrej znajomości sytuacji i potrzeb Klienta, a ta wynika z długotrwałej relacji.

W odróżnieniu od większości kancelarii nie zatrzymujemy się na świadczeniu usług wyłącznie w obrębie prawa - sytuacje, w jakich znajdują się nasi Klienci często wymagają pomocy różnych specjalistów.

W tym celu nawiązaliśmy współpracę z podmiotami świadczącymi usługi komplementarne do oferty naszej Kancelarii. Wspólnie działamy w ramach Bastion Group, sprawnie organizując dla naszych Klientów działania z obszaru opieki notarialnej czy profesjonalnej księgowości.

Poznaj Bastion Group

Dla klientów biznesowych

Większość prawników na co dzień funkcjonuje tylko w otoczeniu innych prawników, adwokatów czy sędziów. Nasza filozofia jest zupełnie inna. Wyróżnikiem naszej kancelarii jest bardzo intensywna współpraca z szeroko pojętym środowiskiem biznesowym. Oprócz współpracy z naszymi Partnerami w ramach Bastion Group, współpracujemy więc także z wieloma innymi przedsiębiorcami, spotykając się z nimi podczas cyklicznych spotkań biznesowych.

Co to oznacza dla naszych Klientów? Po pierwsze to, że jesteśmy w stanie polecić w bardzo krótkim czasie firmę, która jest potrzebna naszemu Klientowi jako partner, dostawca czy podwykonawca. Po drugie – świetnie orientujemy się w realiach gospodarczych i biznesowych, dzięki czemu proponowane przez Kancelarię Adwokacką Krzysztof Zagóra rozwiązania nie tylko są tymi właściwymi z prawnego punktu widzenia, ale też są optymalne z punktu widzenia interesu prowadzonej działalności.

Dla klientów biznesowych
Dla klientów indywidualnych

Dla klientów indywidualnych

W życiu każdego z nas zdarzają się trudne sytuacje – osobiste, rodzinne, dotyczące relacji z innymi obywatelami lub instytucjami. Niejednokrotnie największy stres generuje świadomość, że nie wiemy jak postąpić, by rozwiązać daną sytuację z korzyścią dla siebie. Brakuje nam wiedzy - tej dotyczącej prawa, ale też tej dotyczącej mechanizmów jego działania. Nie wiemy, jakie mamy możliwości ani jakie kroki powinniśmy podjąć, by osiągnąć zaplanowany cel.

Dobry adwokat wie, że najważniejsze we współpracy jest to, by jego Klient rozumiał każdą część procesu i wiedział, jakie są konsekwencje wyboru poszczególnych dróg. Dopiero wtedy, po podjęciu przez Klienta w pełni świadomej decyzji, realizujemy wybraną strategię. Na każdym etapie współpracy z Kancelarią Adwokacką Krzysztof Zagóra nasi Klienci mają pełną wiedzę i kontrolę nad całą sytuacją, są też na bieżąco informowani o postępach prowadzonych spraw.

Prawnik rodzinny

Prawnik rodzinny to osoba wykwalifikowana w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, czyli działu regulującego niemajątkowe i majątkowe stosunki w rodzinie. Dotyczy to regulacji zarówno wewnątrz rodziny, jak i z osobami trzecimi. Prawo rodzinne to niezwykle obszerna dziedzina prawa, którą reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks cywilny, a także ustawy szczegółowe. Stąd, by naprawdę dobrze doradzać w sprawach rodzinnych, konieczna jest znajomość wszystkich tych obszarów prawa. Dodatkowo, prowadzone w tym obszarze postępowania wymagają doświadczenia, a także delikatności i wyczucia, co zapewnia wyłącznie współpraca z zaufanym, dyskretnym prawnikiem.

Prawnik rodzinny
Prawnik rodzinny

Dobry prawnik rodzinny, czyli jaki?

Osoba, która staje przed takim wyborem i szuka prawnika rodzinnego, powinna wziąć pod uwagę kilka aspektów. Najważniejsze wydaje się być indywidualne podejście do Klienta i sprawy. Nie ma bowiem dwóch identycznych spraw i stanów faktycznych. Niemniej istotne jest także doświadczenie. Zapewnia ono praktyczną znajomość przepisów, co pozwoli dobrać właściwe środki i narzędzia do prowadzenia sprawy. Obok cech zawodowych, warto zwrócić uwagę na przymioty charakterologiczne prawnika. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wymagają wyczucia, delikatności i dyskrecji, konieczna jest zatem empatia, łatwość nawiązywania kontaktów, ale i umiejętność oddzielenia emocji od pracy zawodowej.

Jakich spraw podejmuje się prawnik rodzinny?

Do podstawowych pojęć z zakresu prawa rodzinnego należą:

  • rozwód,
  • władza rodzicielska,
  • obowiązek alimentacyjny,
  • ustroje majątkowe w małżeństwie,
  • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa,
  • ubezwłasnowolnienie.

Zakres spraw, których prowadzenia podejmuje się prawnik rodzinny jest zatem bardzo szeroki. Dobry wybór w tym zakresie gwarantuje poczucie opieki prawnej, sprawowanej przez osobę, która zna sytuację rodzinną i potrafi szybko zareagować w razie potrzeby. Zaufany prawnik rodzinny daje po prostu poczucie bezpieczeństwa.

Mediacje

Mediacja może być alternatywą lub uzupełnieniem postępowania sądowego. Jest jedną z najskuteczniejszych form rozwiązywania sporów satysfakcjonującego wszystkie strony, poufnym dialogiem przy udziale bezstronnego mediatora, zakończonym prawidłowo sporządzoną ugodą. Adwokaci, którzy wykonują zawód mediatora (ukończyli stosowne szkolenia i uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora), łączą umiejętność prowadzenia mediacji z dużą wiedzą prawniczą, co sprawia, że postępowania mediacyjne są przez nich prowadzone profesjonalnie i skutecznie. Do zadań mediatora, oprócz pomocy merytorycznej, należy wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnieciu przez strony porozumienia.

W przypadku mediacji sądowej to sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów sądowych. Mediacja sądowa ma ustawowo ustalony termin realizacji oraz określone koszty postępowania mediacyjnego, które określają odpowiednie przepisy. W mediacji pozasądowej mediatora wybierają strony, ustalając termin spotkania, a mediator proponuje neutralne dla wszystkich miejsce przeprowadzenia mediacji. Koszty mediacji pozasądowej określa umowa mediatora ze stronami.

Podstawowymi zasadami mediacji są dobrowolność, bezstronność i obiektywizm mediatora, który nie faworyzuje żadnej ze stron, jego neutralność oznaczająca, że nie narzuca on rozwiązań a tylko wskazuje te możliwe oraz objaśnia ich skutki, a także poufność obowiązująca mediatora. Przewagą mediacji nad postępowaniem sądowym niewątpliwie jest ich szybkość – trwają zwykle znacznie krócej, co w połączeniu z ich charakterem minimalizuje stres stron w nich uczestniczących.

Adwokat Krzysztof Zagóra jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej oraz listę Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Bielsku-Białej współdziałającym z Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, widnieje także na oraz centrami mediacji przy innych izbach adwokackich.

Prawnik rodzinny

Szkolenia

Jedną z moich najsilniejszych cech osobowości jest silne pragnienie ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Chętnie się nią dzielę, pomagając innym zrozumieć zasady poruszania się w zawiłościach polskiego prawa – zapraszam do współpracy w tym zakresie firmy, instytucje, specjalistów.


SZKOLENIA I WYSTĄPIENIA

Od kilku lat jestem wykładowcą akademickim, ogromną satysfakcję przynosi mi także prowadzenie szkoleń z różnych zakresów prawa dla firm czy instytucji publicznych.

WIDEOBLOG

W krótkich filmach, w przystępnej formie wyjaśniam ważne kwestie prawne, pomagając zrozumieć ich wpływ na nasze życie codzienne. By otrzymywać informację o nowych odcinkach wystarczy zapisać się do newslettera - formularz widoczny jest u dołu strony.

Newsletter

Bądź na bieżąco

Dostawaj powiadomienia o aktywności, kolejnych filmach i aktualnościach.