Przysposobienie, czyli adopcja

Przysposobienie, czyli adopcja

Przysposobienie do adopcji

Przysposobienie to uznanie dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Po adopcji powstaje nie tylko więź o charakterze psychologicznym, ale również prawnym – tożsama z relacjami pomiędzy rodzicami biologicznymi a dziećmi. Rodzice i dziecko mają względem siebie prawa i obowiązki. Przysposobić można osobę małoletnią dla jej dobra.

Adopcja dziecka to długa droga, która wiedzie przez ośrodek adopcyjny. Cały proces może trwać nawet dwa lata. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobić dziecko mogą osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, odpowiednie kwalifikacje osobiste, pozwalające na wywiązanie się z obowiązków rodzicielskich, uzyskały opinię ośrodka adopcyjnego oraz świadectwo ukończenia szkolenia, które było zorganizowane przez ośrodek wydający opinię.

Przysposobienie dziecka może być pełne, niepełne oraz całkowite. W pierwszym przypadku dochodzi do zerwania więzi z rodziną biologiczną oraz nawiązania więzi z nową rodziną. Pomiędzy dzieckiem i przysposabiającym oraz jego rodziną powstaje pokrewieństwo. Przysposobienie całkowite jest rodzajem przysposobienia pełnego, z tą jednak różnicą, że jest nierozwiązywalne oraz obowiązuje zasada pełnej tajemnicy. W przypadku przysposobienia niepełnego stosunek pokrewieństwa powstaje między przysposabiającym i dzieckiem, a zerwana zostaje więź z biologicznymi rodzicami, pozostają jednak więzi z rodziną naturalną, poza rodzicami, a dziecko nie zostaje włączone do nowej rodziny m.in. nie staje się rodzeństwem biologicznych dzieci przysposabiających.

Kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, przygotowywaniem pozwów, wniosków i innych pism w sprawach, a także reprezentowaniem klientów w sądzie. Swoim klientom, szczególnie z okolic Cieszyna, Bielska-Białej, zapewnia także w tym zakresie kompleksowe doradztwo.