misja-kancelarii

Kancelaria

Nadrzędną misją kancelarii jest niesienie wszechstronnej pomocy tym, których prawa wymagają ochrony poprzez wszczęcie konkretnego postępowania sądowego, jak i tym, których prawa mogą zostać naruszone skierowaniem przeciwko nim nieuzasadnionych żądań procesowych.

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu praw Klientów na drodze sądowej, gdzie wymagane są umiejętności efektywnego prowadzenia sporów oraz opracowania długofalowej strategii procesowej.

Kancelaria świadczy usługi prawne, zarówno w zakresie spraw prowadzonych przed sądami i innymi organami orzekającymi, jak i bieżącej obsługi prawnej.

Kancelaria świadczy pełną gamę usług na rzecz podmiotów gospodarczych (reprezentacją na zewnątrz, regulowaniem stosunków wewnętrznych przedsiębiorstwa, konstruowaniem umów z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, inicjowaniem postępowań sądowych zmierzających do ochrony praw i interesów przedsiębiorstwa, a także podejmowaniem czynności mających na celu odparcie nieuzasadnionych roszczeń procesowych.)

Zakres stałej obsługi prawnej ustalany jest przy uwzględnieniu profilu prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej oraz specyfiki związanych z nią zagadnień.

o-mnie

Krzysztof Zagóra

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe z gospodarki nieruchomościami na Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Aktualnie słuchacz studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Bielsku-Białej i uzyskał wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgowa Izbę Adwokacką w Bielsku-Białej pod nr wpisu BBI/Adw/296.

Działalność zawodową rozpoczął w 2009 roku. W okresie aplikacji adwokackiej rozwijał swoje praktyczne umiejętności współpracując z trzema cieszyńskimi kancelariami. Do jego obowiązków należała głównie bieżąca obsługa klientów oraz ich zastępstwo przed sądami powszechnymi.

Adwokat Krzysztof Zagóra specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, gospodarczym oraz w prawie pracy. Zajmuje się w szczególności stałą obsługą podmiotów gospodarczych, prowadzeniempostępowań sądowych, negocjacji i mediacji biznesowych oraz reprezentacją Klientów Kancelarii przed sądami powszechnymi. Od 2010 roku zajmuje się także doradztwem prawnym na rzecz znaczącej spółki z branży meblowej.

uslugi

Usługi

Obsługa prawna firm

 

Reprezentacja procesowa

 

Porady prawne

Windykacja należności

Przygotowywanie umów

Szkolenia

 

cennik

Cennik

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy ustalana jest indywidualnie, przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania podejmowanych czynności, wartości przedmiotu sporu oraz możliwości finansowych Klienta.

Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje trzy systemy rozliczeń.

System godzinowy

 Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

System ryczałtowy

Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie.

System success fee

Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy. 

 

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących przepisów. Rozliczenia dokonywane są w oparciu o umowę z Klientem, na podstawie paragonów fiskalnych albo faktur VAT. Honorarium adwokata nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, opłat, podatków i innych wydatków, w tym kosztów dojazdu. Obowiązek ich poniesienia ciąży na kliencie

kontakt

Kontakt

+48 33-400-03-70 / +48 881-503-600
sekretariat@kancelaria.zagora.pl

 

kontakt-krzysztof-zagora-img-01

Kancelaria Adwokacka
ul. Frysztacka 19, 43-400 Cieszyn
Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek–piątek
9:00–15:00
Prosimy o uprzednią rezerwację terminu spotkania
w drodze telefonicznej lub mailowej.
jak-do-nas-dojechac

Jak do nas dojechać

ul. Frysztacka 19, 43-400 Cieszyn

ikony-two-dobre
Logo1
 
xindae

Leges fundamentum libertatis – Prawa są fundamentem wolności

ikony-two-dobre-two

Znajdź nas na portalach społecznościowych