Monitoring kontrahenta - bądź przygotowany na zmianę sytuacji

Monitoring kontrahenta - bądź przygotowany na zmianę sytuacji

Monitoring kontrahenta

Czym jest monitoring kontrahenta?

Dobry prawnik wie, że jedyną stałą w interesach jest zmiana, warto więc na bieżąco aktualizować wiedzę na temat kondycji finansowej osób lub firm, z którymi nawiązałeś współpracę. Idealnym narzędziem do obserwowania zdarzeń zachodzących u Twojego partnera biznesowego jest monitoring kontrahenta. Dzięki usłudze monitoringu będziesz na bieżąco informowany o wszelkich zmianach sytuacji finansowej u swojego partnera biznesowego i ryzykach, jakie z tych zmian wynikają.

Co zawiera monitoring kontrahenta?

Monitoring kontrahenta przeprowadzany przez Kancelarię Adwokacką Krzysztofa Zagóry składa się z dwóch, komplementarnych wobec siebie, działań:

• Dokonujemy jednorazowej weryfikacji wskazanych przez Ciebie firm w bazie długów Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego (KIPG), a następnie przedkładamy Ci raport z uwzględnieniem zadłużenia każdej firmy.

• Raportujemy na bieżąco sytuację związaną z aktualną kondycją finansową Twoich kontrahentów, opierając nasze wnioski na pracy automatów, które codziennie przeszukają bazę KIPG i informują nas o wystąpieniu czynników ryzyka. Jeżeli otrzymamy informację, że Twój kontrahent jest zadłużony w jednej z 37 baz danych lub złożył wniosek o upadłość, natychmiast przekażemy ją Tobie, dzięki czemu będziesz miał czas na przygotowanie nowej strategii współpracy z kłopotliwym kontrahentem.

Co zyskujesz dzięki monitoringowi kontrahenta?

Twoja firma zyska spokój i gwarancję bezpiecznego rozwoju swojego potencjału. Unikniesz wielu nieprzyjemnych niespodzianek związanych z brakiem rzetelności oraz wypłacalności Twojego partnera biznesowego. W razie wystąpienie nieoczekiwanego kryzysu, zyskasz czas, aby mu przeciwdziałać.

Zapytaj Kancelarię o Monitoring kontrahenta

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby poznać funkcje i możliwości monitoringu kontrahenta, mogą zwrócić się o poradę do Kancelarii adwokackiej Krzysztofa Zagóry. Podczas spotkania adwokat wyjaśni zasadność stosowania monitoringu kontrahenta, a także udzieli profesjonalnych informacji z zakresu jego przeprowadzenia. Działamy głównie na terenie południowej części województwa śląskiego, w tym na terenie Cieszyna i Bielska-Białej.