Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa jest jednym z ustrojów majątkowych panujących pomiędzy małżonkami. Co do zasady z momentem zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustawowa wspólność małżeńska. Natomiast małżonkowie mogą zdecydować się na inne uregulowanie stosunków majątkowych, zawierając umowę majątkową, popularnie nazywaną intercyzą – rozszerzając lub ograniczając ustawową wspólność małżeńską, ustanawiając rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Małżeńska umowa majątkowa może być zawarta jeszcze przed ślubem. Wtedy już od początku trwania małżeństwa powstaje rozdzielność majątkowa. Na ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonkowie mogą zdecydować się także w trakcie trwania małżeństwa. Podkreślamy jednak, że intercyza musi być zawarta przed notariuszem, inaczej nie wywoła skutków prawnych. W pewnych przypadkach rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje z mocy prawa m.in. gdy sąd wyda orzeczenie o separacji lub w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość.

Wyróżnić można wiele powodów, dla których małżonkowie decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej. Rozwiązanie to, pod pewnymi warunkami, zapewnia małżonkowi ochronę przed odpowiedzialnością za zobowiązania drugiego małżonka. Oboje zachowują wyłączne prawo do osiąganych dochodów w ramach stosunku pracy.

W przypadku rozdzielności majątkowej nie powstaje wspólna masa majątkowa - małżonkowie posiadają wyłącznie odrębne masy majątkowe. Nie wyklucza to jednak możliwości posiadania przez małżonków pewnych przedmiotów wspólnie. Jeśli zdecydują się np. na wspólne nabycie samochodu, stają się jego współwłaścicielami.

Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry chętnie podejmie się przygotowania stosownych dokumentów i poprowadzenia postępowania z zakresu podziału majątku, szczególnie na rzecz Klientów z rejonu Cieszyna i Bielska-Białej. Udzielamy porad prawnych z zakresu majątkowych ustrojów małżeńskich.