Dochodzenie odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań

Poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej mu szkody, przysługuje odszkodowanie. Dochodzić można go od osoby, która szkodę wyrządziła lub od podmiotu, który z mocy prawa lub na podstawie umowy za tę osobę ponosi odpowiedzialność.

Odszkodowania można dochodzić samodzielnie lub korzystając ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika, jakim może być prawnik. Atutem drugiego rozwiązania jest wysoka skuteczność w prowadzeniu postępowań. Wynika ona przede wszystkim z wiedzy oraz doświadczenia, a także zaangażowania w powierzoną sprawę.

Co do zasady roszczenia ulegają przedawnieniu. Termin przedawnienia wynosi 10 lat, a w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata. Ustawodawca określił jednak dla niektórych roszczeń inne terminy przedawnienia. W sposób szczególny uregulowany został termin przedawnienia roszczeń wynikających ze szkody, która powstała na skutek zbrodni lub występku. W takim wypadku roszczenia ulegają przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia czynu zabronionego, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Jednym z obszarów działań Kancelarii adwokackiej Krzysztofa Zagóry jest właśnie dochodzenie odszkodowań. Pomoc w tym zakresie Kancelaria świadczy głównie mieszkańcom rejonu Cieszyna i Bielska-Białej.