Pozew o ustalenie macierzyństwa

Pozew o ustalenie macierzyństwa

Pozew o ustalenie macierzyństwa

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Wyróżnić można sytuacje, w których macierzyństwo może zostać zaprzeczone. Należy wystąpić z pozwem o zaprzeczenie macierzyństwa. Powództwo wytaczane jest przeciwko kobiecie, która została wpisana do aktu urodzenia jako matka, a jeśli nie żyje, przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd rodzinny. Powództwo o ustalenie macierzyństwa może być złożone, jeśli doszło do zaprzeczenia macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia lub sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców.

Nasza Kancelaria adwokacka specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym ustalania i zaprzeczania ojcostwa oraz macierzyństwa. Swoim klientom, szczególnie z okolic Cieszyna, Bielska-Białej, zapewnia także w tym zakresie kompleksowe doradztwo.