Zachowek

Zachowek

Zachowek

Zachowek to uprawnienie, które przysługuje spadkobiercy ustawowemu, jeśli nie został powołany do spadku w drodze testamentu lub został pominięty przy dysponowaniu majątkiem przez spadkodawcę za jego życia.

Prawo do zachowku przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy. Jeśli dziecko lub dzieci nie przeżyły spadkodawcy, zachowek przysługuje dalszym zstępnym, czyli wnukom, prawnukom. Małżonkowi nie przysługuje zachowek, jeśli w chwili śmierci pozostawał w separacji ze zmarłym. Natomiast rodzicom spadkodawcy przysługuje zachowek jedynie w sytuacji, gdy spadkodawca nie miał dzieci, a rodzice byliby powołani do spadku z ustawy.

Co do zasady osoba uprawniona do zachowku może domagać się ½ wartości tego, co odziedziczyłaby na mocy dziedziczenia ustawowego. Natomiast zachowek o wartości 2/3 schedy spadkowej przysługuje osobie trwale niezdolnej do pracy, dziecku, wnukowi lub prawnukowi, który nie ukończył 18 roku życia.

Wyróżnić można kilka przypadków, w których zachowek nie należy się. Po pierwsze dotyczy to osoby wydziedziczonej w testamencie oraz uznanej za niegodną dziedziczenia przez sąd. Ze względu na fakt, iż wydziedziczenie możliwe jest wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, nie wystarczy samo stwierdzenie spadkodawcy, że nie życzy sobie, aby konkretna osoba po nim nie dziedziczyła, bez wskazania podstaw swojej decyzji. Zachowek nie należy się także osobie, która odrzuciła spadek.

Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry chętnie podejmie się przygotowania stosownych dokumentów i poprowadzenia postępowania z zakresu prawa spadkowego, szczególnie na rzecz Klientów z rejonu Cieszyna i Bielska-Białej. Udzielamy porad dotyczących możliwości uzyskania zachowku oraz pomagamy ustalić jego wartość, reprezentujemy klientów w czasie postępowania sądowego.