Ustanowienie testamentu

Ustanowienie testamentu

Ustanowienie testamentu

Testament to dokument, w którym testator opisuje swoją ostatnią wolę, decydując o sposobie podziału majątku po swojej śmierci. Ustanowienie testamentu zapobiega dziedziczeniu ustawowemu tj. zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie cywilnym. Testament sporządzany jest na wypadek śmierci, wywołuje on skutki dopiero po śmierci testatora. Wyróżnić można następujące rodzaje testamentów – zwykły oraz szczególny:

  • testament zwykły, holograficzny to taki, który testator spisuje własnoręcznie. Dokument nie może być wydrukowany i własnoręcznie podpisany. Ważne, aby cała treść została sporządzona odręcznie,
  • testament allograficzny ustanawiany jest przy obecności świadków. Oświadczenie zostaje spisane w protokole, odczytane i podpisane przez spadkodawcę oraz świadków,
  • testament notarialny: sporządzany u notariusza,
  • testament ustny szczególny: ma zastosowanie w sytuacji, gdy istnieje obawa nagłej śmierci.

Ważny testament zwykły można sporządzić samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych aspektach m.in. prawidłowym oznaczeniu dokumentu. Można zatytułować go „Testament”, „Ostatnia wola”, „Na wypadek śmierci”. Należy napisać go ręcznie, podpisać oraz opatrzyć datą. Brak daty nie powoduje nieważności testamentu, jednak później powstać mogą różne wątpliwości co do wzajemnego stosunku pomiędzy kilkoma testamentami, jeśli takie zostały sporządzone, lub co do zdolności testatora do sporządzenia testamentu.

Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry chętnie podejmie się przygotowania stosownych dokumentów i poprowadzenia postępowania z zakresu prawa spadkowego, szczególnie na rzecz Klientów z rejonu Cieszyna i Bielska-Białej. Wyjaśniamy, jakie są zasady dziedziczenia, reprezentujemy klientów w trakcie postępowania sądowego.