Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa

Jeśli dziecko nie urodziło się w trakcie małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania bądź unieważnienia, mężczyzna będący ojcem dziecka musi złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka. Sytuacja jest prosta, jeśli decyduje się złożyć takie oświadczenie. Nie zawsze jednak tak jest. W niektórych przypadkach konieczne jest sądowe ustalenie ojcostwa. W tym celu należy złożyć pozew o ustalenie ojcostwa. Po przeprowadzeniu postępowania sąd wydaje orzeczenie, w którym wskazuje, kto jest ojcem dziecka, oczywiście jeśli zostanie wykazane, że pozwany faktycznie jest ojcem dziecka. Jeśli okoliczność ta nie zostanie udowodniona sąd oddali powództwo.

Nasza Kancelaria adwokacka specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym ustalania i zaprzeczania ojcostwa oraz macierzyństwa. Swoim klientom, szczególnie z okolic Cieszyna, Bielska-Białej, zapewnia także w tym zakresie kompleksowe doradztwo.