Pozew o alimenty

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty

Obowiązek alimentacyjny obciąża co do zasady krewnych w linii prostej, rodzeństwo, a także byłych małżonków po rozwodzie. Wysokość alimentów ustalana jest na podstawie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego opiekuna oraz możliwości zarobkowych i majątkowych opiekuna zobowiązanego do alimentów. W dużym zakresie zależy od uznania sędziego, dlatego podczas postępowania ogromne znaczenie odgrywa przedstawiona argumentacja.

Alimenty mogą być orzeczone od:

  • rodzica dla dziecka: osoba samodzielnie ponosząca koszty utrzymania dziecka, może domagać się alimentów od drugiego rodzica. W dalszej kolejności, jeśli obowiązek alimentacyjny nie zostanie spełniony, możliwe jest żądanie alimentów od rodziców, dziadków a nawet rodzeństwa drugiego rodzica;
  • rodziców na dorosłe dziecko: osoby, które są pełnoletnie, ale mają problemy z utrzymaniem się, mogą wystąpić o alimenty od jednego lub obojga rodziców,
  • dzieci dla rodziców: na pełnoletnich dzieciach ciąży obowiązek alimentacyjny względem rodziców. Podczas orzekania Sąd weźmie pod uwagę m.in. możliwości zarobkowe;
  • byłego małżonka: w przypadku rozwodu z orzeczeniem o wyłącznej winie współmałżonka, można domagać się od niego alimentów, jeśli dojdzie do pogorszenia warunków życiowych, w porównaniu do sytuacji w trakcie małżeństwa. Możliwe jest także uzyskanie alimentów w ciągu 5 lat po rozwodzie bez orzekania o winie. Konieczne jest jednak znalezienie się w sytuacji niedostatku lub popadnięcie w stan ubóstwa.

Nasza Kancelaria adwokacka posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z ustaleniem alimentów. Swoim klientom, szczególnie z okolic Cieszyna, Bielska-Białej, zapewnia kompleksowe doradztwo w sprawach alimentacyjnych wraz z reprezentacją Klienta przed Sądem. Przygotujemy pozew o alimenty, pozew o podwyższenie alimentów, pomożemy skompletować dokumentację.