Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to pismo skierowane do dłużnika, wzywające go do uregulowania należności. Wysyła się je na zakończenie etapu windykacji polubownej, jako ostatni dokument i ostrzeżenie o zakończeniu tego etapu. Powinno ono zawierać wszystkie elementy, które zawrzeć należy w wezwaniu do zapłaty, a dodatkowo informować o tym, że w razie braku uregulowania należności w wyznaczonym terminie, sprawa zostanie skierowana do sądu. Tego rodzaju pismo najlepiej wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Gdy sprawa trafia do sądu, potwierdzenie będzie dowodem na chęć załatwienia sprawy polubownie, a ponadto może wpłynąć na decyzję sądu w kwestii zasądzenia kosztów procesowych.

W przygotowaniu przedsądowego wezwania do zapłaty warto sięgnąć po pomoc prawnika. Pismo takie powinno zawierać bowiem szereg szczegółowych informacji, które nie zostały jednak określone przez ustawodawcę wprost. Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem takiego dokumentu, zgodnie z przyjętymi wymogami. Południowa część województwa śląskiego, szczególnie miasta Cieszyn i Bielsko-Biała, to główne obszary prowadzenia skutecznej windykacji przez naszą Kancelarię, w tym przygotowywania przedsądowych wezwań do zapłaty. Usługi te mogą być świadczone w ramach stałej, kompleksowej obsługi przedsiębiorstwa, jak również jako niezależna, jednorazowa usługa.