Sprawy karne nieletnich

Sprawy karne nieletnich

Sprawy karne nieletnich

Sprawy karne nieletnich, czyli osób które dopuściły się popełnienia czynu zabronionego przed ukończeniem 17 lat, stanowią zróżnicowaną grupę spraw. Co do zasady w stosunku do nieletnich stosuje się przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w zakresie:

 • zapobiegania i zwalczania demoralizacji,
 • postępowania w sprawach o czyny karalne,
 • wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych.

Ustawodawca określa jednak wyjątek od tej reguły, wprowadzając katalog zamknięty czynów zabronionych, w przypadku których nieletni, który ukończył 15 rok życia, może odpowiadać na zasadach określonych w Ustawie kodeks karny.

Sprawy karne nieletnich uregulowane w Kodeksie karnym

Jeżeli nieletni w chwili popełnienia czynu zabronionego ukończył 15 lat i popełnił jeden z enumeratywnie określonych czynów, może odpowiadać na zasadach określonych w Kodeksie karnym. Przemawiać za taką decyzją sądu muszą ponadto okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste. W szczególności dotyczy to bezskuteczności stosowania poprzednio środków wychowawczych lub poprawczych.

Katalog czynów zabronionych obejmuje:

 • zamach na życie Prezydenta,
 • zabójstwo,
 • spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
 • sprowadzenie katastrofy,
 • piractwo,
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
 • zgwałcenie lub wymuszenie czynności seksualnej zbiorowe lub kazirodcze,
 • czynna napaść na funkcjonariusza publicznego lub osobę przybraną mu do pomocy,
 • wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika,
 • rozbój.

Sprawy karne nieletnich pomiędzy 17. a 18. rokiem życia

W sposób szczególny uregulowana jest sytuacja nieletnich, którzy popełnili występek po ukończeniu 17, ale przed ukończeniem 18 roku życia. Wówczas zamiast kary sąd stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich. Sąd podejmując decyzję o takich środkach bierze pod uwagę okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, a także jego właściwości i warunki osobiste.

Sprawy karne nieletnich: Cieszyn, Bielsko-Biała

Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry oferuje swoim Klientom, przede wszystkim z Cieszyna i Bielsko-Białej, ale nie tylko, kompleksową obsługę spraw karnych nieletnich, w tym reprezentowanie nieletnich podczas wszystkich stadiów postępowania.