Pozwy o separację

Pozwy o separację

Pozew o separację

Separacja to sądowe, faktyczne rozłączenie małżonków, nie kończące jednak małżeństwa. To rozwiązanie umożliwia małżonkom przemyślenie swojej sytuacji oraz podjęcie dalszych decyzji – o kontynuacji związku bądź rozwodzie. Aby sąd orzekł separację należy udowodnić, że rozkład pożycia jest zupełny. W odróżnieniu od rozwodu pozew o separację może złożyć także małżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia.

W pozwie o separację powód musi określić swoje żądania tj. wydania orzeczenia o separacji (z orzeczeniem o winie bądź bez orzekania o winie), orzeczenia o władzy rodzicielskiej oraz orzeczenia o alimentach dla wspólnych, małoletnich dzieci. Należy uzasadnić pozew, wskazując przyczyny, z powodu których podjęta została decyzja o separacji. Do pozwu należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa oraz odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich, wspólnych dzieci. Opłata od pozwu o separację jest stała i wynosi 600 zł.

Jakie są skutki separacji dla małżonków? Po orzeczeniu separacji małżonkowie nie muszą dalej mieszkać razem czy prowadzić wspólne gospodarstwo domowe, mimo to ich małżeństwo trwa dalej. Wśród skutków orzeczenia separacji wyróżnić należy:

  • powstanie rozdzielności majątkowej,

  • odsunięcie małżonków od dziedziczenia ustawowego,

  • wpisanie do aktu małżeństwa wzmianki o separacji.

Orzeczenie separacji jest niemożliwe, jeśli miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków lub byłoby ono sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry zajmuje się przygotowywaniem pozwów oraz reprezentacją strony w postępowaniu sądowym w sprawach rodzinnych, najczęściej mieszkańców południowej części województwa Śląskiego, szczególnie Cieszyna i Bielsko-Białej.