Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

O współwłasności mówimy wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Jej istota polega na tym, że każdy z współwłaścicieli posiada wszystkie atrybuty, wynikające z prawa własności i jednocześnie posiada prawo do całej rzeczy. Możliwe jest zniesienie współwłasności, na żądanie każdego ze współwłaścicieli, na jeden z dwóch sposobów:

  • umowny,
  • sądowy.

Jeśli współwłaściciele są zgodni, w jaki sposób chcą dokonać zniesienia współwłasności wystarczające jest sporządzenie stosownej umowy przed notariuszem. Jest to procedura szybka, wymaga osobistego spotkania się w kancelarii notarialnej wszystkich zainteresowanych oraz podpisania przez nich umowy w formie aktu notarialnego. Koszty takiego rozwiązania to opłata za czynności notariusza, czyli tzw. taksa notarialna.

Zniesienie współwłasności może nastąpić także na mocy orzeczenia sądu. Dla uruchomienia procedury konieczne jest złożenie wniosku, do czego prawo posiada każdy ze współwłaścicieli, a także inne podmioty określone przez ustawodawcę. Współwłasność może zostać zniesiona na 3 sposoby:

  • fizyczny podział rzeczy wspólnej,
  • sprzedaż i podział uzyskanej kwoty pomiędzy współwłaścicieli, zgodnie z wielkościami ich udziałów,
  • przyznanie wyłącznej własności jednemu z właścicieli z jednoczesnym zobowiązaniem go do spłaty pozostałych.

Wnioskodawca, składający do sądu wniosek o zniesienie współwłasności, nie jest zobowiązany wskazywać w jaki sposób sąd ma dokonać zniesienia. Decyzja należy w tej kwestii do sądu. Wniosek powinien zawierać jednak inne, określone przez ustawodawcę elementy, dlatego też dla jego sporządzenia oraz w dalszym toku postępowania należy rozważyć zwrócenie się o pomoc do kancelarii adwokackiej. Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry zajmuje się przygotowywaniem stosownych pism, a zainteresowanym doradztwem mieszkańcom Cieszyna i Bielska-Białej, a także innych miast, udzieli wsparcia w zakresie szeroko pojętego prawa nieruchomości.