Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku może nastąpić przed rozwodem, w jego trakcie oraz po rozwodzie. Jednak jak wskazuje praktyka, małżonkowie zwykle decydują się na podział majątku dopiero po uzyskaniu orzeczenia rozwodowego. Jeśli więc w sprawie rozwodowej zapadł już wyrok, a pomiędzy byłymi małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, wyróżnić można dwa sposoby na podział majątku po rozwodzie. Możliwe jest zawarcie ugody lub skierowanie sprawy do sądu. Podkreślamy, że właściwie przeprowadzone negocjacje mogą przynieść wiele korzyści, a zawarcie ugody w zakresie podziału majątku jest po pierwsze szybsze, a po drugie tańsze.

Ugoda jest umową pomiędzy byłymi małżonkami. Powinna uwzględniać, komu przypadają konkretne składniki majątku, ewentualne dopłaty, wynikające z wyrównania udziałów. Może obejmować całość lub część majątku. Co ważne, umowa wymaga zachowania formy aktu notarialnego, jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość.

Jeśli z różnych względów byli małżonkowie nie chcą zawrzeć ugody lub nie mogą dojść do porozumienia w zakresie podziału majątku wspólnego, podział majątku może być dokonany na drodze sądowej. Co do zasady, udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, jednak na wniosek strony sąd może ustalić inną wartość, biorąc pod uwagę m.in. stopień przyczynienia się do powstania wspólnego dorobku, nakład pracy przy wspólnym gospodarstwie domowym.

Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry chętnie podejmie się przygotowania stosownych dokumentów i poprowadzenia postępowania z zakresu podziału majątku, szczególnie na rzecz Klientów z rejonu Cieszyna i Bielska-Białej. Pomagamy zawrzeć ugodę, reprezentujemy klientów w trakcie postępowania sądowego.