Podział majątku

Podział majątku

Podział majątku

Co do zasady z momentem zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Istnieje także możliwość rozszerzenia lub ograniczenia wspólności majątkowej, ustanowienie u notariusza rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Podział majątku wspólnego małżonków związany jest z ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej. Wyróżnić można pewne sytuacje, w których można domagać się zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną. Podział majątku po rozwodzie może być dokonany w osobnym postępowaniu, a także w czasie trwania rozwodu, podczas sprawy rozwodowej oraz przed rozwodem.

Podział majątku może nastąpić:

  • na drodze sądowej: w tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejonowego oraz go opłacić,
  • poprzez zawarcie ugody: małżonkowie mogą samodzielnie zdecydować o podziale majątku. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach m.in. podział nieruchomości musi być dokonany w formie aktu notarialnego.

Istnieje kilka sposobów podziału majątku. Może on nastąpić poprzez podział w naturze np. podzielenie gotówki, wyodrębnienie dwóch lokali w budynku, przyznanie rzeczy jednemu małżonkowi wraz z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka, egzekucyjną sprzedaż rzeczy oraz podział środków uzyskanych ze sprzedaży pomiędzy małżonków.

Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry chętnie podejmie się przygotowania stosownych dokumentów i poprowadzenia postępowania z zakresu podziału majątku, szczególnie na rzecz Klientów z rejonu Cieszyna i Bielska-Białej. Udzielamy porad prawnych i świadczymy pomoc w zakresie ugodowego podziału majątku, jak i podziału majątku na drodze sądowej.