Wstrzymanie egzekucji komorniczej

Wstrzymanie egzekucji komorniczej

Wstrzymanie egzekucji komorniczej

Wstrzymanie egzekucji komorniczej przez komornika, określone w przepisach Ustawy Kodeks postępowania cywilnego, możliwe jest w dwóch przypadkach.

  • jeżeli dłużnik uregulował dług albo wierzyciel udzielił mu zwłoki; w obu przypadkach konieczne jest złożenie przez niego dowodu na piśmie;
  • jeżeli dłużnik lub jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej; przy czym musi on taką umowę okazać, a także złożyć na piśmie dowód, wskazujący, że o zawarciu umowy małżeńskiej wiedział wierzyciel.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej z nieruchomości

Najskuteczniejszym sposobem na wstrzymanie egzekucji komorniczej nieruchomości jest oczywiście spłata należności. W większości przypadków dłużnik nie dysponuje jednak takimi środkami, stąd jest to niewielki procent spraw. Istnieją inne sposoby, by wstrzymać egzekucję. Pierwsza z nich to negocjacje z wierzycielem. Dłużnik po otrzymaniu wezwania do zapłaty powinien skontaktować się z wierzycielem, aby podjąć próbę znalezienia kompromisu. Efektem może być rozłożenie kwoty zaległości na mniejsze raty i ich spłata w ustalonym podczas negocjacji czasie. Jeśli negocjacje nie przyniosą zamierzonego efektu, komornik zobowiązany jest rozpocząć stosowne czynności. W takim wypadku pozostaje liczyć na błąd wierzyciela np. wskazanie we wniosku nieprawidłowego adresu zamieszkania dłużnika, co uniemożliwia prawidłowe doręczenie pisma, a tym samym ewentualne odwołanie się. Wstrzymanie egzekucji komorniczej z nieruchomości możliwe jest też poprzez wniesienie skargi na dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego wycenę przedmiotowej nieruchomości.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej: Cieszyn, Bielsko-Biała

Wstrzymanie egzekucji komorniczej możliwe jest na kilka sposobów. Dobranie odpowiedniej strategii działań możliwe jest dzięki znajomości narzędzi prawa oraz doświadczeniu. Wsparcia mieszkańcom Cieszyna oraz Bielska-Białej w sprawach wstrzymania egzekucji komorniczej, a także jej ewentualne umorzenia udziela Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry. Wieloletnie doradztwo w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego zwiększa szansę na poprowadzenie skutecznych działań.