Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego, regulująca kwestie związane z dziedziczeniem, tworzeniem testamentu, przyjęciem i odrzuceniem spadku, odpowiedzialnością za długi spadkowe. Informacja o śmierci bliskiej osoby oraz dziedziczeniu często jest powodem wielu wątpliwości i rozterek, przede wszystkim dotyczących zasad spłaty długów pozostawionych przez spadkodawcę. Problematyczne jest także dojście do porozumienia przez spadkobierców co do wartości oraz wielkości przypadających udziałów w masie spadkowej, a także sam dział spadku. Osobnym zagadnieniem jest zachowek – instytucja mająca na celu ochronę najbliższych spadkodawcy, którzy nie otrzymali nic w spadku.

Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można złożyć w każdym czasie. Jeśli zmarły pozostawił po sobie wyłącznie długi warto w terminie sześciu miesięcy od otwarcia spadku oświadczyć o odrzuceniu spadku. Jeśli we wskazanym terminie spadkobierca nie odrzuci spadku ani nie złoży oświadczenia o innej treści dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza co oznacza, że odpowiada za długi spadkowe wyłącznie do wysokości stanu czynnego spadku, ustalonego w wykazie lub spisie inwentarza.

Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry świadczy pomoc prawną w sprawach spadkowych w zakresie:

  • stwierdzenia nabycia spadku lub odrzucenia spadku,
  • ustalenia możliwości dochodzenia zachowku oraz jego wartości,
  • działu spadku,
  • zabezpieczenia spadku,
  • wyłączenia z dziedziczenia,
  • udzielania porad prawnych dotyczących spraw spadkowych, w tym odpowiedzialności za długi spadkowe.

Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry chętnie podejmie się przygotowania stosownych dokumentów i poprowadzenia postępowania na rzecz Klientów z Cieszyna i Bielska-Białej.