Windykacja należności

Windykacja należności

Windykacja należności

Windykacja należności to zbiór czynności prawnych i procesowych, których celem jest spłacenie przez dłużnika zobowiązania zaciągniętego względem wierzyciela. Działania windykacyjne to bardzo szeroka kategoria czynności, dlatego też dla zapewnienia ich skuteczności najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów.

Windykacje należności można powierzyć:

  • firmie windykacyjnej,
  • kancelarii prawniczej.

W powszechnej opinii najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie windykacji należności kancelarii adwokackiej, która zapewni obsługę wszystkich etapów odzyskiwania długów, od postępowania przedsądowego i polubownego, przez postępowanie sądowe, na egzekucyjnym kończąc (w razie wejścia na drogę sądową dokonać mogą w imieniu wierzyciela wszystkich czynności procesowych). Takich szerokich możliwości nie mają inne podmioty świadczące usługi windykacyjne. Skorzystanie z pomocy kancelarii adwokackiej znaczenie ułatwia windykację należności także dlatego, że kancelarie cieszą się powszechnym zaufaniem i szacunkiem, stąd wezwania do zapłaty są dużo bardziej skuteczne.

Jak więc wygląda cały proces? Windykacja należności rozpoczyna się od postępowania polubownego. Na tym etapie stosuje się takie narzędzia jak negocjacje z dłużnikiem, pisma wzywające do uregulowania należności tzw. wezwania do zapłaty. Jeśli takie działania nie przyniosą efektu sprawę kieruje się na drogę sądową. Należy złożyć pozew przeciwko dłużnikowi, którego celem jest uzyskanie orzeczenia sądu, a po opatrzeniu go klauzulą wykonalności, odzyskanie należności z pomocą komornika sądowego w toku postępowania egzekucyjnego.

Do spraw, którymi zajmuje się Kancelaria adwokacja Krzysztofa Zagóry oprócz spraw windykacyjnych należy także kompleksowe wsparcie w zakresie bieżącej działalności firm. Działamy głównie na terenie południowej części województwa śląskiego, w tym na terenie miast Cieszyn i Bielsko-Biała.