Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności, z wszystkimi tego konsekwencjami. Możliwe jest ono przy spełnieniu ściśle określonych przez kodeks cywilny warunków. Do zasiedzenia dochodzi z mocy prawa. Sam fakt zasiedzenia potwierdzony powinien zostać orzeczeniem sądu, do którego niezbędne jest wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości.

Do zasiedzenia nieruchomości konieczne jest spełnienie dwóch określonych przez ustawodawcę warunków. Są to:

  • posiadanie samoistne,
  • określony czas.

Posiadacz samoistny to osoba, która faktycznie włada rzeczą jak właściciel. Czas jaki musi upłynąć, aby doszło do zasiedzenia nieruchomości uzależniony jest od tego, czy posiadacz nabył posiadanie w dobrej, czy w złej wierze. Gdy mowa o posiadaniu w dobrej wierze, czyli gdy posiadacz nie wiedział, że nie przysługuje mu prawo własności do nieruchomości, dla zasiedzenia upłynąć musi 20 lat nieprzerwanego posiadania. Dla posiadacza, który uzyskał posiadanie w złej wierze, czyli mając świadomość braku prawa do nieruchomości, musi upłynąć lat 30. Po spełnieniu wymienionych warunków dochodzi do zasiedzenia nieruchomości. Orzeczenie sądu wydane w takiej sprawie ma charakter deklaratoryjny, czyli potwierdza jedynie fakt nabycia własności.

Postanowienie stwierdzające zasiedzenie własności nieruchomości sąd wydaje w trybie nieprocesowym na wniosek zainteresowanego. Ponieważ wniosek taki musi zawierać określone elementy, warto przy jego sporządzaniu skorzystać z pomocy specjalisty. Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry zajmuje się przygotowywaniem stosownych pism, a zainteresowanym doradztwem mieszkańcom Cieszyna i Bielska-Białej, a także innych miast, udzieli wsparcia w zakresie szeroko pojętego prawa nieruchomości.