Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami może nastąpić po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej. Choć najczęściej małżonkowie decydują się na podział majątku po rozwodzie, to mogą zdecydować się na ten krok również w wielu innych przypadkach np. ogłoszenia separacji, upadłości przez jednego z małżonków, śmierci małżonka.

Przepisy dopuszczają dwie możliwości podziału majątku wspólnego – poprzez zawarcie ugody i w drodze postępowania sądowego. Podział majątku pomiędzy małżonkami może polegać na podziale fizycznym, przyznaniu rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka, sprzedaży składników oraz podziału pomiędzy małżonków uzyskanej sumy. Małżonkowie zawierając ugodę samodzielnie decydują o sposobie podziału majątku wspólnego, określając komu przysługują konkretne składniki majątku oraz wysokość ewentualnych dopłat z tytułu wyrównania udziałów w majątku wspólnym.

Wniosek o podział majątku przez sąd może złożyć każdy z małżonków. Należy dodać, że rozstrzygnięcie w tym zakresie może zapaść także w wyroku rozwodowym. W trakcie postępowania o podział majątku sąd może orzec o nierównych udziałach małżonków, ustalenia czy dana rzecz bądź prawo wchodzi w skład majątku wspólnego, zwrotu nakładów, wydatków oraz świadczeń poniesionych z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego.

Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry chętnie podejmie się przygotowania stosownych dokumentów i poprowadzenia postępowania z zakresu podziału majątku, szczególnie na rzecz Klientów z rejonu Cieszyna i Bielska-Białej. Świadczymy pomoc prawną podczas spraw rozwodowych, spraw o podział majątku po rozwodzie.