Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku jest urzędowym dowodem potwierdzającym prawo spadkobiercy do majątku spadkowego. Dowód ten przydatny jest m.in. w sprawie o zachowek, w banku, przed dłużnikiem spadkodawcy. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć w sądzie. Przed wydaniem postanowienia przeprowadzana jest rozprawa. Alternatywą dla postępowania sądowego jest akt poświadczenia dziedziczenia.

Postępowanie spadkowe podzielić można na kilka etapów. Dalsze działania po stwierdzeniu nabycia spadku zależą od wielu czynników m.in. liczby spadkobierców powołanych do spadku. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wskazuje jedynie kto i w jakiej części jest powołany do spadku oraz na jakiej podstawie został nabyty spadek. Natomiast ustalenia, które przedmioty wchodzące w skład spadku przypadać będą konkretnym spadkobiercom, zapadają po podziale majątku spadkowego.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każdy, kto ma w tym interes. Uprawnienie to przysługuje więc nie tylko spadkobiercom, ale także zapisobiercom, wierzycielom spadkobiercy oraz wierzycielom spadkodawcy. Do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej, a jeśli żyje małżonek zmarłego także aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców oraz wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego, w przypadku gdy sporządzony został testament.

Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry chętnie podejmie się przygotowania stosownych dokumentów i poprowadzenia postępowania z zakresu prawa spadkowego, szczególnie na rzecz Klientów z Cieszyna i Bielska-Białej. Udzielamy porad prawnych dotyczących m.in. zasad dziedziczenia, podziału spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe.