Rejestracja spółki w KRS

Rejestracja spółki w KRS

Rejestracja spółki w KRS

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy to baza danych, która składa się z trzech rejestrów – rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych i zawodowych oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS to m.in. spółki osobowe oraz kapitałowe. Rejestracja spółki w KRS wymaga dopełnienia wielu formalności.

Jak więc złożyć spółkę? Pierwszym krokiem jest wybór formy prawnej. Przede wszystkim należy rozważyć prowadzenie spółki osobowej – jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub spółki kapitałowej – z ograniczoną odpowiedzialnością bądź akcyjnej. Następnie konieczne jest przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych przy rejestracji danej spółki. Zarówno wniosek o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i wniosek o zmianę lub wykreślenie wpisu należy złożyć na formularzu urzędowym. Wnioski podlegają opłacie.

W przypadku pierwszego wpisu należy liczyć się także z opłatą za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej może odbyć się poprzez portal S-24. W tym celu należy posiadać konto w systemie.

Nasza Kancelaria adwokacka oferuje kompleksową usługę rejestracji spółek. Wyjaśniamy, czym różnią się między sobą poszczególne formy prowadzenia działalności, jakie warunki należy spełnić, aby móc zarejestrować spółkę. Pomagamy skompletować niezbędne dokumenty i rejestrujemy spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działamy głównie na terenie południowej części województwa śląskiego, w tym na terenie miast Cieszyn i Bielsko-Biała.