Adwokat - sprawy karne

Adwokat - sprawy karne

Adwokat - sprawy karne

Adwokat specjalizujący się sprawami karnymi to prawnik, który za główne spektrum swojego działania uznaje sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. Złożoność postępowania, szeroki wachlarz możliwych do zastosowania środków, czy konsekwencje jakie występują w sprawach karnych, potęgują przekonanie, że wybór adwokata nie jest łatwą sprawą.

Sprawy karne i ich rodzaje

Prawo karne dzielone jest ze względu na kryterium przedmiotu na:

  • materialne, czyli zespół przepisów określających jakie czyny są przestępstwami,
  • procesowe, regulujące postępowanie w sprawach o czyny zabronione,
  • wykonawcze, normujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających.

Drugim podziałem jest rozróżnienie z uwzględnieniem kryterium zakresu zastosowania. Jest to prawo karne:

  • powszechne, dotyczące wszystkich osób,
  • indywidualne, które chroni określone interesy lub dotyczy szczególnej grupy.

Tak duży zakres czynności jaki obejmują działania w ramach szeroko rozumianego prawa karnego wskazuje na zasadność wyboru adwokata, który wesprze w prowadzeniu spraw karnych.

Dobry adwokat od spraw karnych, czyli jaki?

Wybór adwokata przez Klienta, który ma zająć się prowadzeniem jego spraw karnych, nie jest oczywistą sprawą. Warto zweryfikować informacje zapoznając się ze stroną internetową kancelarii, poznać opinie dotychczasowych Klientów, ale nic nie zastąpi osobistego spotkania. Doświadczenie, zaangażowanie, ukierunkowanie na określony z Klientem cel, a także profesjonalizm i empatia to cechy dobrego adwokata, który zajmuje się sprawami karnymi. Prowadzeniem spraw karnych, w tym doradztwem z zakresu prawa karnego materialnego i reprezentowaniem stron na każdym etapie postępowania karnego na terenie Cieszyna i Bielska-Białej zajmuje się Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry. Szczegółowy zakres usług i zasady działania określane są podczas indywidualnego spotkania z Klientem.